Velkommen til
Raklev og Omegns Lokalråd

ROL

Raklev og Omegns Lokalråd (ROL) udspringer fra det største
bosætningsområde i Kalundborg kommune.

I ROLs område bor meget tæt på 6000 mennesker. ROL er det stykke land, der binder byen og vores smukke Røsnæs sammen.

Raklev og Omegns Lokalråd er oprettet med baggrund i mange aktive beboeres ønske om indflydelse på hvad, der sker og skal ske i området – at veksle eget og andres engagement til indflydelse på områdets udvikling.

ROL vil i samspil med kommune/myndigheder, foreninger, forretninger og organisationer virke positivt for at udvikle området så det vedbliver at være et attraktivt sted at bo.

ROL vil bl.a. beskæftige sig med:
· At udvikle området så det vedbliver at være et attraktivt sted at bo for alle
· Infrastrukturen i vores område
· Bosætningsstrategier
· Naturen omkring os
· Det gode landsbyLIV
· Turisme – den der kommer langvejs fra og den nære

Vores tilgang til opgaverne/emner vil både være, at ROL tager egne initiativer på områder, vi beskæftiger os med og at ROL opfordrer til, at ROL borgere kommer med forslag og eventuelt går med i arbejdsgrupper.
Ligeledes kan for eksempel grundejerforeninger komme med forslag og indgå i arbejdsgrupper.
ROL vil bestræbe sig på videst mulig åbenhed.